มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  น้องใหม่ ม.อุบลฯ "Charlie" Hasanjon Rabiev สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ พารู้จักน้องใหม่จากแดนไกล ประเทศ ทาจิกิสถาน "Charlie" Hasanjon Rabiev นศ.ปี1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์
    โพสเมื่อ : 23 สิงหาคม 2564