มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  คุยกับศิษย์เก่า ม.อุบลฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี รุ่นที่ 3 รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี รุ่นที่ 3 ม.อุบลฯ ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ อีกหนึ่งความความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ
    โพสเมื่อ : 30 สิงหาคม 2564