มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  คุยกับว่าที่ศาสตราจารย์ สาขาภาษาจีน คนแรกของประเทศ รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ ว่าที่ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คนแรกของประเทศไทยโดย รองศาสตราจารย์เมชฌ สอดส่องกฤษ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564
    โพสเมื่อ : 14 ตุลาคม 2564