มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  นักวิจัย ม.อุบลฯ รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ อนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบล 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ นำชมความงามของกล้วยไม้แดงอุบลฯ ที่ รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้ทำการวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกาารอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบล พร้อมปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
    โพสเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2564