มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลการค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติดีเด่น ปี 2564 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ ร่วมยินดีกับคณะบริหารศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติดีเด่น ปี 2564 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ กับแนวทางการดำเนินสู่ความสำเร็จครั้งนี้
    โพสเมื่อ : 12 กันยายน 2564