มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  ตามดูผลงานวิจัย นศ.ม.อุบลฯ "นิ๊ค" สุพัตรา เนาวบุตร สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ ตามดูผลงานวิจัย นศ.ม.อุบลฯ "นิ๊ค" สุพัตรา เนาวบุตร นักศึกษา ชั้นปีที่4 สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ กับงานปัญหาพิเศษ การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ปรับปรุง จากฐานพันธุกรรมข้าวทนแล้ง จำนวน 5 สายพันธุ์
    โพสเมื่อ : 3 กันยายน 2564