มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  ตามชม!! กล้วยไม้เพชรหึง กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ ตามชม!! กล้วยไม้เพชรหึง กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์ รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมนำชมโรงเรือนเพาะขยายพันธ์กล้วยไม้ ราคาเริ่มต้นต้นละ 20 บาท

    โพสเมื่อ : 3 ตุลาคม 2564