มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  ม.อุบลฯ โชว์ผลงานนวัตกรรม "เต้านมเทียมจากโฟมยางพาราแบบอัจฉริยะ สำหรับสื่อการสอนทางการแพทย์" 1
ม.อุบลฯ โชว์ผลงานนวัตกรรม "เต้านมเทียมจากโฟมยางพาราแบบอัจฉริยะ สำหรับสื่อการสอนทางการแพทย์" ผลงานอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ปี 2564

    โพสเมื่อ : 29 ตุลาคม 2564