ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > พัฒนาทักษะการทำงาน   | ค้นหาเอกสาร
อบรมนักวิเทศสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี
อบรมนักวิเทศสัมพันธ์ มารยาทบนโต๊ะอาหาร
อบรมนักวิเทศสัมพันธ์ หลักพิธีการทูต การรับรองแขกต่างประเทศ และ มารยาทสากล
อบรมนักวิเทศสัมพันธ์ คำถามที่พบบ่อย
อบรมกับกรมอาเซียนสัญจร เปิดประตูสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและจีนตอนใต้
อบรมนายจ้างแรงงานต่างด้าว ระเบียบปฏิบัติเรื่องการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
อบรมนายจ้างแรงงานต่างด้าว ระเบียบการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว VISA
อบรมนายจ้างแรงงานต่างด้าว ระเบียบการขอใบอนุญาตทำงาน
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (20 รายการ)