ข่าวประกาศ !
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป งดการเข้า Update ข้อมูลหน้าเว็บชั่วคราวเนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้เพิ่มขึ้น !!

ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ โทร.3110