ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการ   | ค้นหาเอกสาร
โครงการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมียนเจยและมหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
Far East University (Korea) Exchange Student: GLDP Winter 2014
Far East University (Korea) Exchange Student: Fall and Spring Semester 2013
University of Hawaii at Manoa (USA) UBU-UH Project 2007-2010
National University of Laos (Lao PDR) TEFL Project
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา