มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
องคมนตรีชื่นชมผลงาน มอบ.โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 เมษายน 2567 , 17:06:54     (อ่าน 153 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา นำบุคลากร ครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เข้าร่วมประชุมและแสดงผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวง อว.เข้าร่วมชมความสำเร็จโครงการ โอกาสนี้ องคมนตรี ประธานในพิธีได้ชื่นชมครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

             นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว.กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงหรือโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คือการนำอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจาก 9 เครือข่ายทั่วประเทศไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูในโรงเรียนต่างๆ ในชุมชนต่างจังหวัด เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอน และผลิตสื่อในการเรียนรู้ เพื่อให้ครูในโรงเรียนมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสอนนักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น ทำให้ครูมีนวัตกรรมที่จะนำไปสอนเด็กให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคนี้

                “สิ่งที่โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจะเน้นคือการเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนในชุมชนที่มีขนาดไม่ใหญ่ เป็นโรงเรียนที่ยังต้องการความช่วยเหลือและไม่ได้มีแค่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าไป แต่ยังมีภาคเอกชนเข้าไปช่วยสอนช่วยพัฒนาด้วย  ซึ่งต่างได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจนเกิดผลสัมฤทธิ์มากมาย สำหรับในปี 2567มีแผนที่จะขยายจำนวนโรงเรียนเครือข่าย ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียนทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด เป็นการช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ส่งต่อนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษา เด็กสามารถสอบเข้าในคณะที่ตนเองต้องการได้ ผลงานที่ผ่านมา ดิฉันพึงพอใจในระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปอีก โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีนวัตกรรมมากกว่านี้ เจาะลงไปในโรงเรียนขนาดเล็กได้มากขึ้น และสามารถเพิ่มองค์ความรู้ให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่กำลังจะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะทำให้อัตราการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีมากขึ้นด้วย”?รมว.อว.กล่าว

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มอบ./ข่าว

กองบริการการศึกษา มอบ./ภาพและข้อมูล
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :