หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            

About Subheading

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

ประธานกรรมการ

กรรมการ


นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
กรรมการ
นายมงคล ตันสุวรรณ
กรรมการ
นายมีชัย แต้สุจริยา
กรรมการ
นายสมชาติ พงคนาไกร
กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
กรรมการ
ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ
กรรมการ
นายสุชัย เจริญมุขยนันท์
กรรมการ
นายสุระ ตริยางกูรศรี
กรรมการ
นายรอยอินทร์ ทยุติธร
กรรมการ
นายนิคม ทองพิทักษ์
กรรมการ
นายศรินทรเทพ ชินพาส
กรรมการ
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์
เลขานุการ