มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เสริมสิริมงคลต้อนรับวันปีใหม่ไทย 2567


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 11 เมษายน 2567 , 14:27:30     (อ่าน 262 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กร และสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน เเละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวรายงาน รับเกียรติจากผู้นำชุมชน 4 อปท. ได้เเก่ ร้อยตำรวจตรีวีระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค จ่าสิบเอกประสิทธ์ หอมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ  นางบุญญาดา พุฒพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เเละ นายสังคม ดวงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีคำขวาง เข้าร่วม ภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ทรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งมีคณะบริหาร บุคลากร เเละนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก  ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

     รองศาตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดี กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ นับเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร ความสนุกสนาน และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน  โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสร้างความร่วมมือกับชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดี การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนเป้าหมายสำคัญอีกประการของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG11 #SDG17