มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. นำ นักศึกษา บุคลากร ต่างชาติ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 เมษายน 2567 , 13:21:04     (อ่าน 258 ครั้ง)          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้อง UBU1406 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรไทยมีโอกาสที่จะฝึกทักษะการสื่อสาร ผ่านการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย โดยการนำเสนอและถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ
 
          ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในโครงการจำนวนมากกว่า 50 คน ประกอบด้วยนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติจากกว่า 10 ประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย และอเมริกา ร่วมกับนักศึกษาและบุคลากรไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์ การศึกษาการละเล่นไทย การร้อยมาลัยดอกมะลิและกล้วยไม้สำหรับวันสงกรานต์ การทำน้ำลอยดอกมะลิ เพื่อร่วมในกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในโอกาสนี้ด้วย
 
 
ข่าวโดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพโดย สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSDG Hashtag : #SDG1 #SDG16