มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
บัณฑิตจบใหม่ ม.อุบลฯ สอบปลัดอำเภอ ปี67 Top5 อันดับ 4 ของประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 เมษายน 2567 , 23:48:01     (อ่าน 1,042 ครั้ง)            อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) “ดีม” นายวรายุส ปิ่นเพ็ชร  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) สิงห์แสด 15 ผู้สอบปลัดอำเภอ ปี 67 ได้อันดับที่ 4 ของประเทศ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีผู้สมัครสอบทั่วประเทศมากกว่า 1 หมื่นคน โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศผล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกหลายรายที่สอบผ่านในบัญชีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

                นายวรายุส ปิ่นเพ็ชรหรือ “ดีม” ภูมิลำเนาอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปศ.) คณะรัฐศาสตร์ สิงห์แสด 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566

                นายวรายุส ปิ่นเพ็ชร กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า ตนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนในการสอบปลัดอำเภอให้จงได้ ด้วยอุดมการณ์ ในการตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชน ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566 ตนใช้เวลาในการอ่านหนังสือ ตำราเตรียมคัวในการสอบ ซึ่งตนเชื่อว่า ผู้ที่เรียนคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) ส่วนใหญ่อยากเป็นนายอำเภอกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตนด้วย วาดฝันอยากเป็นนายอำเภอสำโรง เพื่อจะได้มาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง แต่จะเป็นนายอำเภอได้ต้องสอบเป็น "ปลัดอำเภอ" ให้ได้ก่อน จึงตั้งเป้าหมายกับตัวเองตั้งแต่ช่วงเรียนแล้วว่าต้องสอบปลัดอำเภอให้ได้ และต้องเป็นปลัดอำเภอเท่านั้น และตนตั้งเป้าหมายว่า “อยากสอบได้ที่ 1 ของประเทศ” อยากสร้างชื่อเสียงให้สิงห์แสด ม.อุบลฯ มันท้าทายดี  ถึงแม้ผลสอบออกมาจะไปไม่ถึงที่ 1 ของประเทศ แต่ก็ภูมิใจที่สุด สำหรับตัวเองที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย “ปลัดอำเภอ ลำดับที่ 4 ของประเทศ”

               ความสำเร็จในครั้งนี้ นอกจากความรู้วิชาชีพที่เรียนจากหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ยังต้องอาศัยความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจ มีวินัยในการเตรียมตัว ตนอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบมา 1 ปีเต็มๆ ตั้งแต่เรียนจบตอนเดือนมีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567  อ่านทุกวัน วันละ 8-9 ชั่วโมง ตนเรียนไม่เก่งจึงต้องขยันให้มากกว่าคนอื่น  ตลอดการเรียนที่ผ่านมาล้วนมีส่วนช่วยในการสอบ กพ. และสอบปลัดอำเภอ เพราะคณะรัฐศาสตร์สอนความรู้พื้นฐานสำหรับคนที่อยากจะทำงานในภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง กฎหมายพื้นฐาน แนวคิดในการบริหารจัดการ และคณะทำให้พวกเราเคยชินกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ทำให้เรามีทักษะมากขึ้น ตอนเรียนปี 4 ได้มีโอกาสฝึกงานที่เทศบาลตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ยิ่งทำให้ตนได้สัมผัสชีวิตการทำงานร่วมกับชุมชน เป็นพลังผลักดันให้ตนมุ่งมั่นตั้งใจก้าวสู่การทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี  “ดีม” วรายุส ปิ่นเพ็ชร ว่าที่ปลัดอำเภอป้ายแดงกล่าว

                                                              เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว
SDG Hashtag : #SDG4