มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ. ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Stop Violence Against Women 2 ปีช้อน จัดโดยซอนต้าประเทศไทย


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 , 08:56:56     (อ่าน 245 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร ชัยจักร์  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1เป็นปีที่2ในการแข่งขัน Stop Violence Against Women รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โครงการพลังสตรี เพื่อชีวี ไร้ความรุนแรง จัดโดยซอนต้าประเทศไทย โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และ ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้การต้อนรับ ซอนเชี่ยน ดวงนภา วิจิตรเขื่อนขันท์ ผู้อำนวยการ เขต6ภูมิภาค 17ซอนต้าสากล และทีมผู้บริหารจากซอนต้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

      นางสาวธนพร ชัยจักร์ กล่าวว่า การสื่อสารรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นกระบอกเสียงให้ผู้รับสาร มีความตระหนักรับรู้ข้อคิดบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนในเรื่องความรุนแรง โดยมีการสื่อสารผ่านสื่อที่ทุกคนชอบเสพ อาทิเช่น ภาพยนต์ อนิเมะ ซีรีย์ นักขับเคลื่อนสังคม นอกจากนี้ ตนยังใช้ความรู้จากการเรียนภาษาอังกฤษ สื่อสารกับชาวต่างชาติให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ เช่น กลุ่มชุมชนต้องการความสันติ , ไร้ความรุนแรง , ไร้การเหยียดเชื้อชาติ สัญชาติเเละศาสนา

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งเสริมการพัฒนาที่ยังยืน SDG ที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน ด้วยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม
SDG Hashtag : #SDG5

Tag อื่นๆ :