มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติบัณฑิต รุ่นที่32 มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 , 17:51:07     (อ่าน 271 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566  รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดี มอบโล่รางวัล และช่อดอกไม้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายเด่นชัย  ดอกพอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งจัดโครงการภายหลังการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเสมือนจริง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา

        สำหรับโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566  มีผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มีผู้ได้รับคัดเลือก 7 คน ได้แก่

1.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่

เภสัชกรวัชรินทร์  แท่งทองศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์  กันเกราช่อที่ 22 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งเภสัชกร ชำนาญการ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

 

2.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

ผศ.ภก.ประสิทธิชัย  พูลผล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์  กันเกราช่อที่ 18ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

3.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

นายยงยุทธ  แดนพันธ์ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์  กันเกราช่อที่ 12 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี อาร์ อะโกร ประเทศไทย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม

 

4.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น

รศ.ภญ.สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์  กันเกราช่อที่ 16 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

5.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น 

รศ.ดร.อธิปัตย์  บุญเหมาะ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์  กันเกราช่อที่ 11 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

6. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร (บริหารงานภาครัฐ)  

นายแพทย์ปัณณธร  เลิศเอกธรรม ศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กันเกราช่อที่ 20 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 

7.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร(บริหารงานภาคเอกชน)         

นายสุวิชา  มุละสิวะ ศิษย์เก่า: คณะบริหารศาสตร์ กันเกราช่อที่ 12 ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เอ็มทู มอเตอร์สปอร์ต จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

 

          ทั้งนี้ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีพันธกิจในด้านการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :