มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติบัณฑิต รุ่นที่32 มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตกันเกราทอง และบัณฑิตนักกิจกรรม


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 , 15:07:17     (อ่าน 281 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและเชิดชูเกียรติบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่ และรางวัลเหรียญกันเกราทอง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมมอบเกียรติบัตร และ นายเด่นชัย  ดอกพอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งผู้นำองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ซึ่งจัดโครงการภายหลังการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเสมือนจริง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา

      โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และเชิดชูเกียรติบัณฑิต จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละคณะและบัณฑิตนักกิจกรรม โดยแบ่งเป็นการมอบโล่และช่อดอกไม้ให้ศิษย์เก่าดีเด่น  มอบเหรียญ“กันเกราทอง” บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 ผู้มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละคณะ และเชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับพี่บัณฑิต พร้อมชมวีดีทัศน์แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 32

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีพันธกิจสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได้จริงเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 

 

 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :