มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ ทีมเงินขวัญถุง คว้ารองแชมป์ การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ R2M THAILAND ครั้งที่ 11


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 , 09:54:38     (อ่าน 261 ครั้ง)             อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษา ทีมเงินขวัญถุง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่11 Research to Market Thailand : R2M 2023 ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ Mild Mousse ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีนักศึกษาจาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ผ่านเข้ารอบ 22 ทีม ร่วมแข่งขัน ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

            โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่11 Research to Market Thailand : R2M 2023 ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมแข่งขันสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจจากงานวิจัย โดยปี 2567 มีนักศึกษาผ่านเข้ารอบ จำนวนทั้งสิ้น 22 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นำทีมนักศึกษาตัวเเทนภาคอีสาน เข้าแข่งขัน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Miracle ผลิตภัณฑ์ CoriGuard ผงชงพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมจากผักชี และ ทีม เงินขวัญถุง ผลิตภัณฑ์ Mild Mousse ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ ผลปรากฏว่า ทีม เงินขวัญถุง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

           สำหรับทีม เงินขวัญถุง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากผลงาน ผลิตภัณฑ์ Mild Mousse ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ สมาชิกในทีมประกอบด้วย

           นายธนากรณ์ เทพารักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

           นางสาวการะบุหนิง แสนไชย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2

           นางสาววริศรา ไชยรักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน ชั้นปีที่ 2

           นายฐาปกรณ์ ทองเหลือ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

            นางสาววิชณี แสงชาติ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

            ทั้งนี้ ทีม เงินขวัญถุง ผลิตภัณฑ์ Mild Mousse ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ ได้นำผลงานวิจัย กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายสูตรไม่ใช้น้ำ เป็นต้นแบบแนวความคิด ซึ่งมีทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์   ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์  ผศ.ดร.ทิภาดา สามสีทอง  รศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์   ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง และผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย  

ผลการแข่งขัน R2M 2023ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ : ทีม Wizmed มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทีม CARNE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม เงินขวัญถุง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         รางวัลชมเชย : ทีม Bac-tech มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีม ModernPlas มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ ข้อมูล/ภาพ

เพลิน  วิชัยวงศ์ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :