มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ม.อุบลฯ กล่าวแสดงความยินดี บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 32


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 , 19:43:36     (อ่าน 333 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี  กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 32 ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดย คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิต ได้ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ความว่า สวัสดีค่ะบัณฑิตที่รักทุกท่าน พี่ขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของกันเกราช่อที่ 32 ทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่าน เนื่องในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ วันนี้ พวกเรารู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นบัณฑิตสวมใส่ชุดครุยของมหาวิทยาลัย ทำตามความไฝ่ฝันของตนจากวันแรกเข้าเป็นนักศึกษา จนประสบความสำเร็จในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความวิริยะและอุตสาหะ มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตลอดเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ติดอาวุธทางปัญญา หล่อหลอมความเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นเกราะคุ้มกันภัยในการก้าวเดินสู่เส้นทางการทำงานและการดำรงชีวิตในสังคม พวกเราจึงเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน
 
         วันนี้ นอกจากจะได้เห็นรอยยิ้มจากบัณฑิต พวกเรายังได้เห็นรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าคณาจารย์ ที่หายเหนื่อยจากการบากบั่น บ่มเพาะ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ลูกศิษย์มาตลอดระยะเวลาแห่งการศึกษา  ดีใจที่ได้เห็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นปัญญาและกำลังสำคัญของประเทศชาติ 
 
          อย่างไรก็ตาม การสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต เป็นเพียงการเริ่มต้นของชีวิตการทำงานเท่านั้น ซึ่งจะพบว่ายากกว่าชีวิตการเรียนมากมาย บัณฑิตจึงควรต้องรู้จักการปรับตัว มีศิลปะในการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา มีความรอบคอบและอดทน ใช้ความรู้ความสามารถของตน เพื่อพัฒนางานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสมดุล และควรเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต สนใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่ ความรู้และทักษะที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยในวันนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ต่อไปได้อีกอย่างกว้างขวางในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
 
          ในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่น และนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันแห่งนี้ไปใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนเองและสังคม สมดังกับปณิธานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่นและเป็นปัญญาของแผ่นดิน
 
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต รุ่นที่ 32 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :