มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับบริษัทเวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 , 17:43:24     (อ่าน 230 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะบริหารศาสตร์ ร่วมกับบริษัทเวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานพร้อมด้วย คุณคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมลงนาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ลงนามเป็นพยาน ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติ  ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทเวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการร่วมมือเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง และสร้างเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายสาขาของบริษัททั่วประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต

       ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามกรอบพันธกิจ เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้จริงเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :