มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดค่ายเยาวชน Winter Camp 2024 ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 , 16:03:28     (อ่าน 244 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการค่ายเยาวชน Winter Camp 2024 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการ  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

       ทั้งนี้ กิจกรรมค่ายเยาวชน Winter Camp 2024 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริงจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับสากล

 

ภาพข่าว งานวิเทศสัมพันธ์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :