มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Asian Institute of Technology, AIT


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 , 13:39:32     (อ่าน 159 ครั้ง)            วันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับ Professor P. Abdul Salam คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) ในโอกาสมาเยือนเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก และหารือโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

          ในช่วงการหารือฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบโอกาสในการสร้างหลักสูตรร่วมโท-เอก และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :