มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เสริมทักษะนักวิจัยพัฒนาทักษะการเขียนบทความ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 , 00:09:35     (อ่าน 157 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ"  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพงศ์  นันทสำเริง เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักวิจัย อาจารย์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คน  ณ โรงแรมแลโขง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 23 - 25มกราคม 2567 ที่ผ่านมา                                                                                                                     

                                                                                       สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ/ ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :