มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักวิจัย ม.อุบลฯ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ พร้อมโชว์ผลงานวิจัย ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 , 14:26:42     (อ่าน 161 ครั้ง)            สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานวันนักประดิษฐ์ และมอบ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในการนี้ ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์มะลิวรรณ อมตธงไชย นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และคณะ ที่ได้รับ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานวิจัยเรื่อง"นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา 

         นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

          1) รองศาสตราจารย์อัญชลี สำเภา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดผลงานและแสดงนิทรรศการผลงาน เรื่อง “A paper chromatographic-based electrochemical analytical device for the separation and simultaneous detection of carbofuran and carbaryl pesticides”

          2) โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมียมในโรงเรือนของจังหวัดอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินน์ พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รีบงบสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำมะเขือเทศเชอรี่หวานทานสด เข้าร่วมจัดกิจกรรมและจำหน่าย ที่บูธ B71 โซนตลาดสินค้าและนวัตกรรม โดยมี คุณสามัคคี นิคมรักษ์ เกษตรที่ร่วมในโครงการเป็นผู้แทนนำเสนอ

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :