มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พิธีมอบเสื้อกาวน์ น.ศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ MED16 พร้อมก้าวสู่วิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 , 15:26:04     (อ่าน 252 ครั้ง)                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก โดยมี นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธาน นำผู้บริหารและคณาจารย์ มอบและสวมเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 61 คน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ และ นายแพทย์ศิริสมบุญ ตอวิวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีผู้ปกครองร่วมยินดีกับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4อาคารโภชนาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

              นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธ์  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ นับว่าเป็นการแสดงถึงการก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปนักศึกษาจะต้องศึกษาชั้นคลินิก ปีที่ 4-6ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ทุกครั้งที่นักศึกษาสวมเสื้อกาวน์ จะเป็นการเตือนใจนักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดตามมา เป็นสัญญาณในการบอกให้รู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมการรักษา กำลังจะเป็นแพทย์เต็มตัว จะต้องปฏิบัติตนให้ดีมีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วย เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตน รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงานทุกคน

               ด้าน นางสาวมีนา  นิตยสุทธิ์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้ารับเสื้อกาวน์ในครั้งนี้ว่า รู้สึกภูมิใจและที่ได้สวมเสื้อกาวน์ในวันนี้ เหมือนเรากำลังก้าวสู่วิชาชีพแพทย์อย่างเต็มตัว ซึ่งจะได้เรียนรู้ ตรวจและรักษาคนไข้ในสถานการณ์จริง ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในโรงพยาบาล วันนี้ถือว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว ขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนมาโดยตลอด ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้วิชาการในชั้นพรีคลินิก ตนจะตั้งใจศึกษาชั้นคลินิกให้สำเร็จเพื่อจะนำความรู้และวิชาชีพทางการแพทย์มาดูแลรักษาพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีต่อไป  

               นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้องโดย นักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ และกิจกรรมพิเศษจากรุ่นน้องนักศึกษาร่วมยินดีกับรุ่นพี่ สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวและญาติๆที่มาร่วมยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวของ MED16 “ว่าที่หมอ ม.อุบลฯ”

                                                                      เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว                                           
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :