มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      




น.ศ.ม.อุบลฯ สร้างชื่อเสียง คว้า 2 รางวัล ชนะเลิศระดับชาติ การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 มกราคม 2567 , 17:03:33     (อ่าน 186 ครั้ง)  



           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 8 จำนวน 1 รางวัล ในเวทีระดับชาติ การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ งานคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2567 มีผู้เข้าร่วมประกวดรอบคัดเลือกทั่วประเทศจำนวนกว่า 700 คน ทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย จำนวน 3 รายการ ได้แก่การเดี่ยวฆ้องวงเล็ก การเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  และการเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ และได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการ  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  27- 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา 

         การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ งานคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2567 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  แบ่งออกการประกวดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด และ อาจารย์พัน พงษ์ผล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย จำนวน 3 รายการ คว้ารางวัลมาได้ทั้ง 3 รายการ ดังนี้  

       รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับที่ 1ประกวดเดี่ยวฆ้องวงเล็ก  ได้แก่ นายเจตพิพัฒน์  พิมพ์ประจิตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

       รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับที่ 1ประกวดเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ได้แก่ นายนันทภพ  ยืนยิ่ง  นักศึกษาชั้นปีที่ 1         

        รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 8ประกวดเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ได้แก่ นายพรหมมาศ  พวงแสง   นักศึกษาชั้นปีที่ 2          

          การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ ในปีนี้  ฝ่ายจัดการประกวดได้กำหนดให้ “เพลงบรรทมไพร สามชั้น”เป็นเพลงที่ใช้สำหรับการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีในกลุ่มปี่พาทย์  เพราะเพลงนี้ยังไม่เคยมีใครนำมาทำทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ และฆ้องวงเล็ก มาก่อน ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายมาก  เพราะนอกจากจะเป็นการโชว์ศักยภาพของผู้บรรเลงแล้ว ยังต้องแสดงถึงภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของครูผู้สอนอีกด้วย  โดยทางเดี่ยวเพลงบรรทมไพร สามชั้น ซึ่ง อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ได้ประพันธ์ขึ้นเป็นทางเดี่ยวสำหรับฆ้องวงใหญ่และฆ้องวงเล็ก เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกวดเดี่ยวในรายการนี้โดยเฉพาะ และสามารถโชว์ทักษะบนเวทีการประกวดที่โดดเด่น สร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการและผู้เช้าชมงานในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว




SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :