มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้บริหารบริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและรับนักศึกษาทำงาน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 30 มกราคม 2567 , 10:30:51     (อ่าน 326 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้บริหารบริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จำกัด

หารือแนวทางความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและรับนักศึกษาทำงาน

-------------------------------------

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับ Mr.Tatsuya  Kato, Administration Senior Department Manager/Internal Audit Senior Department Manager และ นางสาวธันย์รดี  ธันยาอธิวัฒน์ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่มีเครือข่ายบริษัทอยู่ทั่วโลก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง ประชุม SC112 คณะวิทยาศาสตร์

          สำหรับการประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน ทั้งนี้ บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะร่วมกันสนับสนุนการบ่มเพาะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี พร้อมหาตลาดแรงงานใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาสรองรับนักศึกษาได้มีประสบการณ์และมีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานด้านสหกิจร่วมกับองค์กรชั้นนำ และเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับโอกาสเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำระดับประเทศต่อไป

--------------------------------

สื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :