มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เตรียมพร้อมงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 มกราคม 2567 , 23:36:38     (อ่าน 226 ครั้ง)                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อม งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”กำหนดระหว่างวันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีกล่าวต้อนรับ รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และ ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมมากกว่า 50 หน่วยงาน  ก่อนลงพื้นที่ดูสถานที่การจัดงานจริง ซึ่งเตรียมการไปแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

             ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมพร้อมจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด“เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง” โดยความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัทภาคเอกชนร่วมจัดงาน ในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ การจัดสวนเพื่อการท่องเที่ยว โคก หนอง นา สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การผลิตมะเขือเทศในโรงเรือน นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน  กรมปศุสัตว์จัดการประกวดควายสวยงามมีมากกว่า 300 ตัว การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร บริษัทเอกชน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่อพ่วง และเทคโนโลยีทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และการแสดงศิลปิน ตลอด10วัน 10คืน โดยผู้เข้าชมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

            นับว่าเป็นอีกงานใหญ่แห่งปีของจังหวัดอุบลราชธานี ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”16 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ปักหมุดเตรียมพร้อมกับงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่15 ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                           เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :