มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงาน ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ ครบรอบ 33 ปี สร้างสรรค์ สามัคคี มุ่งสู่การเป็่นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 มกราคม 2567 , 14:23:29     (อ่าน 258 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สื่อสารองค์กร พร้อมด้วยภาคีเครือข่าว ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมจัดงาน “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ”  ในโอกาสฉลองการครบรอบ 33 ปี มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงาน จัดให้มี การแสดงประกอบบทเพลงต่างๆ โดย วงแจ๊ส วงดนตรีไทย และวงบิ๊กแบนด์ของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบทเพลงจากคณาจารย์และนักศึกษาจาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย และสำนักต่าง ๆ การออกร้านอาหารและร้านค้า จากตลาดนัด ม.อุบลฯ และโรงแรมยูเพลส เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา ณ ลานกิจกรรม 70 ไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การสื่อสาร และสร้างบรรยากาศอันดีภายในมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการสร้างการรับรู้และค่านิยมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในอาเซียนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม ซึ่ง UBU IMPACTS ดังกล่าว จะเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติสำคัญร่วมกันของประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อีกทั้งสืบสานส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงดนตรี และบทเพลงต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา และบุคลากรจากทุกคณะ/สำนัก ได้ร่วมกันส่งต่อความรักและความสุขให้แก่กันในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลอง 33 ปี และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ปีที่ 34 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/1R86jn_Rb1vss0AScuMUQBMgn9trB6ECt?usp=drive_linkSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :