มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ โชว์ผลิตภัณฑ์วิจัย ในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน (บพท.) กับ ม.กว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 มกราคม 2567 , 11:09:23     (อ่าน 235 ครั้ง)            ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่าง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) แห่งราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ 20 แห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมจัดงานในครั้งนี้ อันมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักวิจัยเข้าร่วมงานกว่า 350 ท่านในวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้รับเชิญในการออกบูท จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดการทำงาน และสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับทีมวิจัยจากพื้นที่อื่น อันจะนำไปสู่การต่อยอดขยายผลสู่ความยั่งยืน อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สบู่ ยาดม ผงแช่เท้า,ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ได้แก่ ผงปรุงรส ชุดต้มยำแห้ง ตั๊กแตนทอด,ผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตร ขี้ตั๊กแตน,ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พรมอเนกประสงค์ ตะกร้าพลาสติก อันเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลงานทีมวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG17

Tag อื่นๆ :