มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือภาคีเครือข่าย จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง แก่อาสาสมัครชุมชน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 มกราคม 2567 , 09:06:26     (อ่าน 172 ครั้ง)            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมลฑลอุบลราชธานี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกางฮุง และ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (70 ชั่วโมง)  ในระหว่างวันที่  5 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ รวมทั้ง มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (long term care) และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (palliative care) ของหน่วยงานระดับชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 25 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมลฑลอุบลราชธานี
SDG Hashtag : #SDG3

Tag อื่นๆ :