มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ น้อมรำลึกอริยะบูชา 154 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 มกราคม 2567 , 15:48:25     (อ่าน 242 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นำบุคลากร เข้าร่วมงาน อริยะบูชา 154 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 154 รูป และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จัดโดย มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี  ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567

          พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐาน คนอุบลราชธานี ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และได้รับการกล่าวถึง ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทย อันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงศาสนา ในทางที่ถูกต้องดีงาม หลังจากท่านมรณภาพลงในปี พ.ศ.2492 ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิบัติทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมา  หลักคำสอนของท่าน ได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน แนะนำเข้าถึงความสงบ ด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้ จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และแผ่ขยายในวงกว้าง จากระดับประเทศสู่ภูมิภาคจนถึงสังคมโลก และยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมขึ้น เป็นการน้อมรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สืบไป

          ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีเปิดทุ่งธรรม ทุ่งทาน (ตะวัน) @บ้านเกิดหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ตามรอยพระอริยสงฆ์ จัดให้เป็นแลนด์มาร์กให้นักท่องเที่ยวสายบุญ ที่มากราบสักการะตามรอยหลวงปู่มั่น ได้แวะถ่ายรูป เช็คอิน อีกด้วย

.                                                                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี / ข้อมูล

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :