มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เรียนรู้นอกห้องเรียน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 16 มกราคม 2567 , 16:49:03     (อ่าน 233 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานและชุมชน จัดกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตตามคำขวัญวันเด็ก ปี 2567 "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยความร่วมมือของคณะ/สำนักฯและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมจัดงาน ดังนี้

             สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ แจกของรางวัล นำชมห้องสมุด สร้างแรงบันดาลใจปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรักการอ่านแก่เด็กและเยาวชน  ณ เวทีกลางหน้าอาคารสารสนเทศสมจิตต์ ยอดเศรณี

             กลุ่มอินเดียและเอเชียใต้ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การตกแต่งศิลปะ รังโกลี (Rangoil) ฉบับประยุกต์โดยใช้ดอกไม้และธัญพืชประดับ มีเด็กและเยาวชนร่วมงานจำนวนมาก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

             ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์ EFศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ รณรงค์วันเด็กแห่งชาติ "เล่นเปลี่ยนโลก" จัดให้มี การเดินขบวนพาเหรด กิจกรรมการแสดงของเด็กๆ การแข่งขันกีฬา เล่นเกมส์ และกิจกรรมแจกขนมของรางวัล ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

             สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำองค์การนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีนักเรียนทุกระดับ ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

              กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จิตอาสาสนับสนุนเเละร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาตินำกำลัง นศท.จิตอาสาจำนวน 20 นาย  สนับสนุนและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ณ มณฑลทหารบกที่ 22

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :