มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดเวทีUBU Research cafe เส้นทางสู่แวดวงวิจัย รุ่นที่ 2


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 มกราคม 2567 , 10:36:41     (อ่าน 271 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม UBU Research cafe ครั้งที่ 1/2567 “เส้นทางสู่แวดวงวิจัย รุ่นที่ 2”เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักวิจัย สู่การวางแผนขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน พร้อมแนะนำปัจจัยสนับสนุนการวิจัย และการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปุริม จารุจำรัส อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง) เป็นวิทยากร บอกเล่าประสบการณ์จากนักวิจัยรุ่นพี่  11 Year Plan: การวางแผนชีวิตพิชิตตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ซึ่งมีนักวิจัย อาจารย์เข้าร่วมจำนวน 80 คน  ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 10 มกราคม 2567

          นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ยังได้บอกเล่าประสบการณ์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย อาทิ ปัจจัยสนับสนุนการวิจัย การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ แนะนำตามหลักเกณฑ์ และประสบการณ์จริง และข้อมูลให้คำปรึกษาการลงทะเบียนใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) อีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :