มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 มกราคม 2567 , 16:09:56     (อ่าน 430 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม

---------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มอบหมายให้ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลางร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็น พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์  กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยอุบลราชธานี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระปณิธาน อันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณีกิจ ด้วยพระหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฏร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทย ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สานต่องานหัตถศิลป์ ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถักทอด้วยฝีมือของชาวนาชาวไร่ โดยมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าไทยทุกแขนง ที่ก่อเกิดขึ้นจากสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชนคนไทย ตลอดจนสานต่องานด้านการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองอันทรงคุณค่ายิ่งไว้บนผืนแผ่นดินไทย

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ กองกลาง ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :