มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 มกราคม 2567 , 11:42:07     (อ่าน 513 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

“วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี 2566

---------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มอบหมายให้ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลางและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องใน“วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี 2566 โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกล่าวน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลากร ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจนดำรงเป็นชาติไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566ที่ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

          สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระนามเดิมว่า “สิน” พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกเป็นอย่างยิ่ง มีความฉลาดเป็นเลิศ มีความมานะอดทน กล้าหาญ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ จนได้สมัญญา“สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” คือ พระราชกรณียกิจการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษในการรวบรวมไพร่พลที่เมืองจันทบุรี ได้ทหาร 5,000 คน ต่อเรือรบ 100 ลำ ทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี จนได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยกลับคืนมา หลังจากเสียกรุงแก่พม่า เพียง 7 เดือน อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้น ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2311 ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขนานนามของพระองค์กันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี รวมระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางรัฐบาล อีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพากันถวายพระเกียรติ ตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ กองกลาง ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :