มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ บูรณาการ การเรียน การสอน ลงพื้นที่ ให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพชุมชนโดยรอบ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 มกราคม 2567 , 10:34:33     (อ่าน 265 ครั้ง)            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลคำขวาง  ผู้นำชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมสุขภาพและจัดโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน อันได้แก่ โครงการลด ละ เลิก การใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์ กัญชากระท่อม, โครงการให้บริการตรวจเต้านมและสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง, และโครงการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพอย่างปลอดภัย ภายใต้การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปีการศึกษา2/2566  โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ วัด โรงเรียน ชุมชน ควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ภายใต้โครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2566-2567 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำขวางและชุมชนบ้านคำขวางโดยมีประชาชน ในพื้นที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
SDG Hashtag : #SDG3

Tag อื่นๆ :