มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารและตัวแทน บ.มอนซูน วินพาวเวอร์ จำกัด กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว หารือรับนักศึกษา-ทุน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 มกราคม 2567 , 07:38:48     (อ่าน 573 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารและตัวแทน บ.มอนซูน วินพาวเวอร์ จำกัด

กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว หารือรับนักศึกษา-ทุน

--------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Mr. Chaovalit Khunchalyaphum Area Director, Monsoon Wind Power Co., Ltd. (นายเชาวฤทธิ์  ขันชัยภูมิผู้อำนวยการเขต โครงการมอนซูน วินด์) Mr. Vilasouk Sisoulath Government Coordinator and Project Management, Monsoon Wind Power Co., Ltd. Ms. Danouphin Ounalom Office Manager, Monsoon Wind Power Co., Ltd. Ms. Malayvanh Phomsengsavan Head of Information Division, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR Ms. Nitta Porphetphuthai Officer of Information Division, Ministry of Energy and Mines, Lao PDRคณะผู้บริหารและตัวแทนบริษัทมอนซูน วินพาวเวอร์ จำกัด กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ เพื่อพบปะผู้คณะบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมหารือความร่วมมือการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสัญชาติลาว เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาของบริษัทฯ พร้อมทั้งหารือแนวทางการแสวงหาโอกาสในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมร่วมกัน ทั้งนี้ หลังการประชุมหารือ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยบริการ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวม และหอพักนักศึกษา ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี

          นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในและต่างประเทศ พัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม” ตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :