มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ครูเบิ่ง หรือ ขุนอิน จากละครโทรทัศน์ โหมโรง ถ่ายทอดทักษะการตีระนาดเอก นักศึกษา ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 ธันวาคม 2566 , 10:26:54     (อ่าน 1,222 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตีระนาดเอก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนนท์ แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รับเกียรติจาก ครูเบิ่ง หรือ อาจารย์ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ ผู้มีชื่อเสียงจากผู้แสดงละคร “ขุนอิน” เรื่อง โหมโรง ช่อง Thai PBS เป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการฝึกและการตีระนาดเอกในเพลงประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 คน  ณ ห้องดนตรีไทย คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

            อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการตีระนาดเอก นับเป็นโครงการที่สร้างคุณประโยชน์และคุณค่าอย่างยิ่งในการเรียนรู้ทักษะวิธีการตีระนาดเอกแบบต่าง ๆ ให้ไพเราะเหมาะสมกับบทเพลงและบริบทของการบรรเลง และที่สำคัญได้เพาะเมล็ดพันธุ์นักระนาดเอกให้แก่สังคมไทย รู้คุณค่า หวงแหน และต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและนักเรียน คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ชอบในดนตรีไทยและสามารถนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับลูกศิษย์ต่อไป และในโอกาสนี้ อาจารย์ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ ได้มอบหนังสือและซีดี ผลงานของวงกอไผ่ การเดี่ยวระนาดเอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จำนวนมากกว่า 100 ชิ้นงาน ให้กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้ด้านเทคนิคการตีระนาดเอก ต่อไป

               สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือผลิตบัณฑิตระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ ที่มีสมาคมวิชาชีพกำหนดเกณฑ์ 10 สาขาวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, พลศึกษา, ดนตรีศึกษา, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ และวิชาเอกเทคโนโลยี  ได้รับการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษาจากคุรุสภา เมื่อปี 2564 ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 4 รุ่น รวม 992 คน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :