มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
UBU GOT TALENT 2023 เวทีแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ น.ศ.ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 ธันวาคม 2566 , 15:40:19     (อ่าน 330 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดเวทีแสดงความสามารถและกล้าแสดงออก พัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์  ผ่านกิจกรรมโครงการ UBU GOT TALENT 2023  ปีการศึกษา 2566   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยณัฐ สร้อยคำ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนายกิตติเกษม ศรีพรม รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1 กล่าวรายงานโดยการประกวด UBU GOT TALENT 2023 แบ่งเป็น  3ประเภท ประเภทขับร้อง  ประเภทเต้น และประเภทสร้างสรรค์  ซึ่งมีนักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดกว่า 20 รายการ ณ ลานบึกบึน ข้างหนองอีเจม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

            กิจกรรม UBU GOT TALENT 2023นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 10คณะ 1วิทยาลัย ที่มีความสามารถหลากหลาย ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการขับร้อง  การเต้น และกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยผลการประกวด UBU GOT TALENT 2023ประเภทขับร้อง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเจษฎาพงษ์ พวงจันทร์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ประเภทเต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม เยาวรุ่น y2k ประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโหง่ย 

             นอกจากนี้ ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องชื่อดัง บิว สงกรานต์ บิวบอง ให้นักศึกษาได้ชมอย่างสนุกสนาน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างมีความสุขต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ชมรมถ่ายภาพ ม.อุบลฯ / ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :