มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 15 สร้างองค์ความรู้สิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 25 ธันวาคม 2566 , 11:16:22     (อ่าน 297 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมค่าย เยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 15 The Human Rights Camp 15 ประจำปี 2566 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนในเรื่องสิทธมนุษยชน นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปใช้เเก้ไขปัญหาของสังคมไทยในอนาคต โดยมี ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิด เเละ นายเกรียงไกร คำระหงษ์ ประธานนักศึกษาฝึกงานศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  คณะนิติศาสตร์  กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 25 โรงเรียน เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ โรงแรมยูแพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

        ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดีคณบดีคณะนิติศาสตร์  กล่าวว่า ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์  จัดต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่ 15 ผ่านการอบรมแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน มุ่งหวังให้เยาวชนที่กำลังจะก้าวเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน อันจะมีส่วนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ  รับเกียรติจาก คุณชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน” นอกจากนี้ยังมี อาจารย์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสร้างเสริมกิจกรรมนันทนาการสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม 

             นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมระดับท้องถิ่นตลอดจนระดับประเทศตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :