มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
UBU RUN FOR LIFE2023 วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาคม ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 ธันวาคม 2566 , 23:29:01     (อ่าน 340 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ UBU RUN FOR LIFE 2023ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ตระหนักถึงการออกกำลังกายและรักสุขภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาบุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน และ นายจิรภาส ทองมนต์ ประธานฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักวิ่งเข้าร่วมจำนวนกว่า 450 คน โดยใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยระยะทาง 6.75 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ บริเวณศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

        โครงการ UBU RUN FOR LIFE 2023 จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีส่วนร่วมในสังคม สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น รู้จักการเสียสละ รู้จักคำว่าแพ้ชนะ และการให้อภัยผ่านการแข่งขันกีฬา ส่งผลให้นักศึกษามีสุขภาพกายจิตใจที่แข็งแรง อีกทั้งยังเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยให้รู้จักกันมากขึ้น โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาบุญจูงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาที่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัย 3 คนแรกตามลำดับ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ไชยายงค์ นักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายปรวัตร พูนเพิ่ม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายยศพัฒน์ หนองเป็ด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนในระบบ และเข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-365 จะได้รับเสื้อ UBU RUN FOR LIFE2023ที่ระลึกในงานอีกด้วย

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะนักศึกษาให้มีคุณอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม จัดบริการสวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

                                                                ชมรมถ่ายภาพ ม.อุบลฯ / ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :