มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 , 16:40:54     (อ่าน 359 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นำบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ซึ่งมี นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าชุมชน และประชาชนจิตอาสา ประกอบพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดบ้านแขม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จัดโดย เทศบาลตำบลเมืองศรีไค มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

           กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา"เราทำความดีด้วยหัวใจ” นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชุมชน แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของกำลังพล และประชาชนจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิ จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีศาลา เป็นต้น

          นับเป็นอีกกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนจิตอาสา ได้ตระหนักในการทำหน้าที่ที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ ทั้งนี้  จิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ”ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :