มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชื่อมความสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนา Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy ปีที่ 55


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 , 14:23:46     (อ่าน 324 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เชื่อมความสัมพันธ์ระดับนานาชาติ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบวันสถาปนา Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีที่ 55 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566ที่ผ่านมา

    อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy มีความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2556 ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือที่ได้ดำเนินการร่วมกันมานับตั้งแต่มีการลงนาม ได้แก่ การรับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษา และวัฒนธรรม การส่งนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เดินทางไปแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการรับนักศึกษา และบุคลากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนการรับเข้านักศึกษาต่างชาติ นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิยาลัย ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไป

 

ขอบคุณภาพจาก Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

ข้อมูลข่าวโดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :