มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม นำเสนอนิทรรศการนักศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 , 10:22:13     (อ่าน 380 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 35 โดยมี โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นางอมร วิชัยวงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระกัมมัฏฐาน จำนวน 109 รูป ณ ลานฝ้ายสายศรัทธา ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

       นอกจากนี้ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นำผลงานนิทรรศการนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ร่วมสืบสานมูลมังมรดกของบรรพบุรุษ ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมงาน ก่อให้เกิดจินตนาการ รักและหวงแหนในวัฒนธรรมพื้นถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์สืบต่อไป

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชุน อีกทั้งยังมีพันธกิจส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประสานเครือข่ายทำงานร่วมกัน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :