มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ อพ.สธ.ม.อุบลฯ นำครู-นักเรียน เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 , 00:02:42     (อ่าน 301 ครั้ง)            ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน และ ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

          โอกาสนี้ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำคณะครูนักเรียนโรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ผ่านการประเมิน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใน รวมไปถึงติดตามผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น แก่โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ โอกาสนี้  ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

                                             งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :