มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือ ต.คำขวาง ขับเคลื่อน SDG 3 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 , 17:47:02     (อ่าน 419 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ วัด โรงเรียน ชุมชน ควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ และการพัฒนาทักษะปฏิบัติเบื้องต้นในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอล์” โดยมีภาคีเครือข่ายได้แก่พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ตำบลคำขวาง ปลัดเทศบาลตำบลคำขวาง กำนันตำบลคำขวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลคำขวาง และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลคำขวาง จำนวน 50 ราย/รูป และวิทยากรโดย ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล และอ.ภญ.อัญมณี ลาภมาก คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ วัด โรงเรียน ชุมชน ควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นการบูรณาการการดำเนินงานของนักวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ นำโดยผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ หัวหน้าโครงการ ภายใต้โครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2566-2567ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

         ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับการดำเนินงานในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 3ว่าด้วยสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (SDG3 Good Health and Well Being) การสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อน วัด ประชา รัฐ สร้างสุขต่อไป

 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :