มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและเปิดตลาดบก เขมราษฎร์ธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 , 14:58:32     (อ่าน 247 ครั้ง)            คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการวิจัย การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพนการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ และ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มโครงการต่อยอด (Advance Track) นำโดย ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ได้เข้าร่วม พิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราษฎร์ธานีประจำปี 2566 และเปิดตลาดบก “ตลาดเขมราษฎร์ธานี ณ ถนนคนเดิน เทศบาลตำบลเขมราฐ อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน

      ทั้งนี้ คณะนักวิจัยได้ร่วมดำเนินกิจกรรมกับเทศบาลตำบลเขมราฐ และภาคีเครือข่ายการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มฮักนะเขมราฐ และ กลุ่ม Young Food (ยุวชนเขมราฐ) อาทิ การแสดงวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารปลาน้ำโขง และเครื่องดื่มมะสังโมฮิโตะ พร้อมได้นำเสริฟให้แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานได้ชิม การออกร้านจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมอาหารและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน “แผนที่วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเขมราฐ” สำหรับการเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข้อมูล/ภาพข่าว   สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :